Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego – porady prawne

Prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego? Sprawdź jakie kary grożą Ci w przypadku wykroczenia, a jakie w wyniku przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwym. Skorzystaj z porad prawnych doświadczonej Kancelarii Adwokackiej, która pomoże uniewinnić Cię od zarzuconego czynu ewentualnie pomoże uzyskać możliwie najłagodniejszy wymiar kary.

Wykroczenie, a przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu

Wyniki badań, wskazujące na ilość alkoholu w wydychanym powietrzu będą wpływały na to, czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy przestępstwem.

  • Wykroczenieod 0,10 mg/l do 0,25 mg/l  alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrzu (zgodnie z art. 87 § 1 k.w.) – stan po spożyciu alkoholu. Osobie zatrzymanej może zostać postawiony zarzut jazdy pod wpływem alkoholu. Jeżeli badania wskażą na wynik poniżej 0,10 mg/l, wówczas nie mamy do czynienia z wykroczeniem. Z kolei wynik wyższy niż maksymalna granica 0,25 mg/l wskazuje na to, iż mamy do czynienia z przestępstwem.
  • Przestępstwo – powyżej 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (zgodnie z art. 115 16 k.k.) – stan nietrzeźwości. Osoba zatrzymana, u której wynik badania trzeźwości wskazuje na wartość powyżej 0,25 mg/l otrzyma zarzut popełnienia przestępstwa.

Wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu

W tym przypadku Sąd może orzec karę aresztu bądź grzywny oraz orzeka obligatoryjnie zakaz prowadzenia samochodów przez okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jednakże Sąd ma możliwość w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpić od tego zakazu. Na mocy art. 39 § 1 k.w. Sąd może zdecydować o nienakładaniu zakazu prowadzenia samochodów.

Osoba, która popełniła wykroczenie prowadzenia samochodu w stanie po użyciu alkoholu nie może ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Wynika to z faktu, iż w prawie wykroczeń ustawodawca nie przewidział takiego rozwiązania. Osoby te mogą dobrowolnie poddać się karze z odstąpieniem przez Sąd orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do Sądu.

Przestępstwo prowadzenia samochodu  w stanie nietrzeźwości

Za popełnienie przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości grożą dużo surowsze kary. Sąd może orzec:

  • Karę grzywny
  • Karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2
  • Obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia samochodów na okres od 3 do 15 lat.

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne. Wydając wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, Sąd może nie nakładać zakazu prowadzenia samochodu lub skrócić czas obowiązywania zakazu np. na okres od 1 roku do 2 lat.

Pozbawienie wolności za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

Sąd na mocy art. 178a § 4 k.k. wydaje wyrok pozbawienia wolności dla kierowców, którzy dopuścili się przestępstwa prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości, a którzy wcześniej byli karani za to samo przestępstwo. W takiej sytuacji oskarżony musi liczyć się z karą więzienia w okresie od 3 miesięcy do 5 lat. Sądy rzadko uchylają się od warunkowego zawieszenia wykonania tej kary. W praktyce Sądy często orzekają karę bezwzględnego pozbawienia wolności na okres od pół roku do roku.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Sąd w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne potwierdza popełnienie przestępstwa, które polegało na prowadzeniu samochodu w stanie nietrzeźwości, ale nie wydaje wyroku skazującego. Decyzja ta może być uzasadniona szczególnymi okolicznościami łagodzącymi. Jest to bardzo korzystna sytuacja dla sprawcy przestępstwa, ponieważ osoba ta zachowuje status osoby niekaranej za przestępstwo popełnione umyślnie.

Jeżeli Sąd postanowi wydać wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne, wówczas ma do dyspozycji następujące instrumenty karne:

  • Nałożenie okresu próby (według uznania Sądu – 1 rok, 2 lata, 3 lata)
  • Nałożenie obowiązku zapłaty określonej sumy na rzecz Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
  • Orzeczenie zakazu prowadzenia samochodu na okres 1 – 2 lat lub całkowite odstąpienie od tego zakazu.

 

Porady prawne – jazda po alkoholu

Jeżeli toczą się wobec Państwa sprawy o jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu, zapraszam do skorzystania z porad prawnych w Kancelarii Adwokackiej – Adwokata Pawła Figla w Mikołowie. Dzięki doskonałej znajomości stosownych przepisów, Kancelaria może pomóc Państwu w staraniach o korzystne rozstrzygnięcie sprawy o jazdę pojazdem w stanie nietrzeźwości bądź po spożyciu alkoholu. Kancelaria pomaga w przygotowaniu pism procesowych, w tym także wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Pomogę Państwu zastosować odpowiednią procedurą odwoławczą od postanowień dot. zatrzymania prawa jazdy. Bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, pozwoli  przygotować skuteczną taktykę obrończą, w wyniku której dojdzie do uniewinnienia od postawionego zarzutu bądź skorzystania z dobrodziejstwa zastosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego.