Design thinking – tak myślą innowatorzy

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować rozwój nowoczesnych technologii, koncepcji i pomysłów. Są one odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata i pozwalają z łatwością w nim funkcjonować. Jednym z nowych podejść jest design thinking, który umożliwia w innowacyjny sposób uporać się z pojawiającymi się problemami. Odkryj czym wyróżnia się design thinking i zobacz jak myślą innowatorzy.

Czym jest design thinking?

Design thinking jest określany również mianem „myślenia projektowego” lub „myślenia ukierunkowanego na design”. Ta koncepcja posiada wiele definicji. Jedna z nich zakłada, że jest to proces umożliwiający radzenie sobie z problemami, dzięki któremu możliwe jest rozwijanie oryginalnych rozwiązań. Jest przy tym usystematyzowany i logiczny, często jednak opiera się na eksperymentowaniu. Jednocześnie jest to również nowatorski sposób kreowania nowoczesnych usług oraz produktów. Bowiem pozwala przyjrzeć się praktycznie każdemu wyzwaniu czy problemowi z wielu perspektyw. Wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest empatyczny, bowiem jest niczym innym jak odpowiedzią na potrzeby użytkownika. Poprzez całkowite skoncentrowanie się na docelowym podmiocie design thinking pozwala trafnie zinterpretować jego problemy, a w efekcie sprostać jego oczekiwaniom. Twórcą tej inicjatywy jest David M. Kelley, a współcześni innowatorzy czerpią z jego dorobku.

Jakie zalety ma design thinking?

Design thinking to rozwiązanie, które słynie z wielu zalet. Oto najważniejsze z nich:

  • Pozwala tworzyć koncepcje, które tworzone są wieloaspektowo. W ich tworzeniu biorą udział innowatorzy będący specjalistami w wielu dziedzinach.
  • Tego rodzaju działania są usystematyzowane, dzięki czemu zwiększa się szansa na efektywne osiągnięcie zamierzonego celu.
  • Przynosi oryginalne rozwiązania, które często wychodzą poza standardowe ramy rozumowania.
  • Koncepcja ta wspiera innowacyjność, która w dzisiejszych czasach nabiera coraz większego znaczenia.
  • Może być wykorzystywany przez różnorodne podmioty, chociażby takie jak – organizacje, szkoły czy zarówno małe, jak i większe przedsiębiorstwa. Charakterystyczny jest jego uniwersalny charakter.
  • To gwarant nieszablonowych i niestandardowych rozwiązań, które okazują się niezwykle skuteczne w wielu obszarach.
  • To generator pomysłów, które na pierwszy rzut oka nawet nie były brane pod uwagę.

Design thinking stworzony został na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. To właśnie innowatorzy realizowali ten nowoczesny koncept myślenia projektowego. Miało to miejsce w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, jednak idea ta cały czas jest żywa, często używana i na bieżąco rozwijana.